Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu » Wydział Nauk Społecznych » Europeistyka

71-210 Szczecin, Wybierz
ul. Żołnierska 53, Zobacz na mapie
Tel: (91) 814-94-10
Fax: (91) 814-94-40
WWW: http://www.zpsb.szczecin.pl
Email: arohde@zpsb.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Europeistyka Europeistyka - Licencjackie stacjonarne Europeistyka - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Europeistyka to studia europejskie skierowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki zawodowe skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów:

 • instytucjonalnych (system instytucjonalny UE, procedury decyzyjne, zakres kompetencji i uprawnień organów UE),
 • prawnych (system prawny, źródła prawa wspólnotowego, rodzaje aktów prawnych),
 • ekonomicznych (polityki wspólnotowe, zarządzanie projektami)
 • socjologicznych (wielokulturowość).

 

W zależności od zainteresowań, Studenci  kierunku Europeistyka mają do wyboru studia w ramach jednej
z następujących specjalności :

 • Administracja europejska
 • Europejska integracja gospodarcza
 • Komunikacja międzykulturowa

Program Studiów


Program studiów obejmuje szeroki katalog przedmiotów, głównie z zakresu historii Europy, prawa, ekonomii, zarządzania, socjologii i psychologii. Są to m.in.:

 • Język obcy I, Język obcy II (na studiach niestacjonarnych obowiązuje jeden język),
 • Technologie informatyczne,
 • Filozofia,
 • Różnice kulturowe,
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Społeczeństwo i kultury Europy,
 • Antropologia kulturowa,
 • Psychologia społeczna,
 • Ekonomia,
 • Nauka o polityce,
 • Prawo europejskie,
 • Historia społeczna Europy,
 • Systemy polityczne państw Europy,
 • Integracja gospodarcza w Europie,
 • Instytucje i procesy decyzyjne  w Unii Europejskiej,
 • Polityki wspólnotowe w Europie, usytuowanie,
 • Znaczenie i rola Europy w stosunkach międzynarodowych,
 • Usytuowanie, znaczenie i rola Polski w Europie,
 • Zarządzanie projektami UE.

Sylwetka absolwenta


Absolwent studiów kierunku Europeistyka:

 • posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.
 • rozumie i potrafi analizować procesy społeczne i polityczne dokonujące się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej,
 • zna zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw.
 • zna historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.
 • rozumie wyzwania stojące przed dalszym rozwojem krajów Europy.
 • zna podstawy zarządzania organizacjami działającymi w przestrzeni europejskiej.
 • posiada umiejętności analityczne oraz ma wysoki poziom kompetencji społecznych (potrafi pracować w zespołach wielokulturowych).
 • zna języki obce (poziom znajomości potwierdza certyfikat TELC),

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Perspektywy zawodowe: Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w

 • administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych,
 • organach Wspólnot Europejskich,
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej,
 • placówkach kulturalnych,
 • wydawnictwach i środkach masowego przekazu
 • szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej