Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu » Wydział Nauk Społecznych » Socjologia

71-210 Szczecin, Wybierz
ul. Żołnierska 53, Zobacz na mapie
Tel: (91) 814-94-10
Fax: (91) 814-94-40
WWW: http://www.zpsb.szczecin.pl
Email: arohde@zpsb.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Socjologia Socjologia - Licencjackie stacjonarne Socjologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Socjologia to kierunek studiów cieszący się niesłabnącym powodzeniem z racji swej specyfiki: dostarcza wiedzy, bez której organizacje społeczne, polityczne i biznesowe, a także media i wszelkie inne dziedziny komunikacji społecznej nie są w stanie skutecznie funkcjonować. Przyglądając się życiu społecznemu z bliska, socjolog lepiej niż inni dostrzega zmiany w życiu społecznym i szybciej się do nich dostosowuje. Jest to duży atut na dzisiejszym rynku pracy.

Socjolog to specjalista, zajmujący się badaniem struktury społeczeństwa, jego rozwojem, formą, a także stosunkami społecznymi. W praktyce jego wiedza może być wykorzystana w wielu  dziedzinach, takich jak:.

 • praca socjalna,
 • badania marketingowe i społeczne,
 • dziennikarstwo, Public Relations,  marketing,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie projektami,
 • doradztwo zawodowe i personalne,
 • coaching.

Specjalności


 • Socjologia organizacji
 • Socjologia kultury
 • Doradztwo społeczne
 • Badania rynkowe i społeczne
 • Socjotechnika, mediacje i negocjacje

 


Profil absolwenta


Studia w ZPSB na kierunku Socjologia są tak zaprojektowane, aby zapewnić studiującym nie tylko wiedzę kierunkową, ale także szeroki zakres umiejętności praktycznych potrzebnych w pracy socjologa (badania rynku i opinii społecznej, badania zachowań społecznych w obrębie organizacji, doradztwo społeczne, animacji kultury itp.).

Absolwent ZPSB dysponuje wiedzą i umiejętnościami, uprawniającymi go do przeprowadzania rzetelnej analizy zjawisk społecznych, pod kątem odpowiednich adresatów,  w tym uwzględniających potrzeby biznesu w zakresie informacji społecznej.

W szczególności, absolwent kierunku Socjologia:

 • potrafi samodzielnie poprowadzić proces badawczy (diagnozowanie, wyjaśnianie i interpretacja zjawisk społecznych).
 • umie prowadzić negocjacje i mediacje, wywiady, badania  surveyowe.
 • umie pracować w zespole, zna zasady skutecznego komunikowania.
 • zna podstawy zarządzania zespołami pracowniczymi.
 • potrafi zastosować wiedzę z zakresu socjologii i podstaw psychologii w praktycznym rozwiązywaniu problemów społecznych (m.in. człowieka starego, rodzin z pro­blemami, wszelkich zjawisk patologicznych),
 • zdobył wiedzę ogólną, m.in. w zakresie filozofii, demografii, psychologii społecznej, ekonomii, itp.,
 • potrafi wykorzystać metody, techniki i narzędzia socjologiczne w ba­daniach rynkowych i marketingowych.
 • jest dobrze przygotowany do pracy instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach prywatnych, w instytucjach administracji państwowej różnych szczebli, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w instytucjach zajmujących się doradztwem i consultingiem, w ośrodkach badań opinii społecznej.